Valberedningen

Vill du lära dig värdefulla kunskaper om hur din förening fungerar?

Föreningen omsätter ett antal miljoner per år. Var med och påverka hur vi använder våra pengar.

Styrelsemöten hålls c:a 10 ggr per år vid protokollförda möten. Den här tiden behöver du ha, plus lite till.

Styrelsearbetet är ett ”teamwork” där alla hjälps åt med arbetsuppgifterna. Sammansättningen av styrelsen är viktig då olika kompetenser och erfarenheter behövs.

En blandad åldersfördelning är också önskvärd för ett konstruktivt arbete.  Arbetet är viktigt för föreningen men också utvecklande för styrelsens ledamöter.

Här är några områden som ledamöter ägnar sig åt mellan (besluts)möten:

 • Avtalsarbete
  Föreningen har ett antal leverantörer som vi har avtal med.
  Dessa behöver ses över årligen.
 • Underhållsplan
  Nödvändiga reparationer och byten skall utföras enligt plan.
  Genomföranden, uppföljning.
 • Ekonomi
  Budgetarbete, bokslut, deklaration.
 • Sekreterare
  Hantera möten, skrivelser, protokoll, nyhetsbrev.
 • Skötseldagar
 • Medlemsfrågor
 • IT – Webbredaktör för hemsidan. Administration av föreningens digitala dokument och e-post.

I budgetarbetet görs en prioritering av planerade insatser och ansvarsfördelning av dessa. Exempel på större insatser är tidigare fönsterbyten (2015) och renovering av taken (2018).

Till styrelsen utgår ett av stämman fastställt arvode som fördelas i styrelsen beroende på deltagande och arbetsinsats.

Skulle du vara intresserad av att vara med i kommande styrelse? Har du några frågor? Känner du dig osäker på hur arbetet bedrivs? Möjligheter till utbildningar i HSB:s regi finns.

Kontaktuppgifter:

valberedningen@frigg277.se

Sammankallande:

 • Zara Svensson, Tuvvägen 28,  070-2327441
 • Marijo Palavra Tuvvägen 92