Ordningsregler

Vett och etikett i föreningen

Ordningsregler

Hänsyn till kringboende bidrar till grannsämja och trivsel för alla

För samtliga i området gäller att:
• Väl vårda lägenheten med tillhörande tomt och gemensamma hus i området.

• I lägenheten eller i området inte utföra arbete eller annat som kan vara störande på lämpliga tider (vardagar kl 20:00 – 07:00, helger kl 18.00 – 09.00)
samt att man som boende har rätt att kräva så kallad nattro efter kl 22:00.

• All byggnation skall godkännas av styrelsen.

• Stänga av vattenutkastaren inför vinterhalvåret.

• All ombyggnation/förändring av lägenhet skall godkännas av styrelsen.

• Inte utan tillstånd av styrelsen sätta upp skyltar eller anslag på annan plats än anslagstavlorna.

• Inte lämna dörrar till cykel-, sop-, miljörum, garage och redskapsrum olåsta.

• Väl vårda föreningens redskap och verktyg, samt rengöra dem efter
användandet. Anmälan skall göras till någon i skötselgruppen eller styrelsen
om något gått sönder som du inte kan laga själv.

• All trädbeskärning på föreningens gemensamma mark är förbjuden. Lämna
gärna in ett förslag till styrelsen ifall du anser att det är något/några träd som
är i behov av beskärning.

• Parkera fordon endast på anvisad plats. För boende Tuvvägen 18 – 34 gäller
att det endast får parkeras ett fordon per hushåll framför lägenheten.

• Inte från lägenhet eller annat utrymme dra el-sladd till motorfordon. Kan
medföra livsfara.

• Inte utnyttja lägenheten, tillhörande tomt eller övrig mark för
uppställningsplats för båt, bil, husvagn el dyl.

• Samvetsgrant följa föreningens regler för avfallshantering.

• Till uttaget för centralantennen endast ansluta godkänd sladd.

• I avlopp eller wc inte spola ner olämpliga föremål, sanitetsbindor el dyl.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.