Bygg o konstruktion

Riktlinjer för nybyggnation inom BRF Frigg

Inom BRF Frigg upplåts lägenheten med bostadsrätt och den tillhörande marken med nyttjanderätt. Detta innebär att medlemmen har både rättigheter och skyldigheter. Rättigheterna handlar om att man själv kan göra vissa förändringar i lägenheten så länge det inte påverkar fastigheten i sig, såsom rör/ledningar, etc. Ansvarsfördelningen mellan medlemmen och föreningen är reglerad i stadgarna och bostadsrättslagen.

Alla större förändringar eller renoveringar måste meddelas till styrelsen. Den tillhörande marken har medlemmen endast nyttjanderätt av, men medlemmen ansvarar för underhållet av den. Vid byggnationer på marken som omfattas av nyttjanderätten måste ALLTID ett godkännande från styrelsen erhållas innan något arbete får påbörjas. I annat fall har föreningen rätt att kräva att marken återställs på bekostnad av medlemmen.

Här kommer några riktlinjer av vad som gäller för byggnationer på marken. Dessa riktlinjer ska följas vid ansökningar för byggnationer som lämnas till styrelsen. Om en ansökan övergår dessa riktlinjer måste ett väldigt starkt skäl ligga bakom detta önskemål.

Staket

Ett staket får sättas upp i området runt tomten. Staketet får uppgå till max 110 cm ovanför omkringliggande mark. Om ett högre staket eller plank önskas sättas upp måste ett väldigt starkt skäl ligga till grund för detta önskemål eftersom detta endast är avsett runt omkring entredörrarna på fram och baksida. Målning av staket får göras med färger som väl smälter in i områdets övriga färger. Tillåtna färger är: naturlig träfärg och vitt.

Altan eller trädäck

Höjden på altanen ska alltid ligga under träfasaden på huset och/eller förrådet och får inte under några omständigheter överstiga 50 cm ovanför marknivå. Bredden på altanen ska hålla sig inom angränsande tomter eller i de fall det gäller en hörntomt, inte gå utanför husknuten av fastigheten. Djupet på altanen får på framsidan av fastigheten uppgå till max 3 meter, där möjligheten finns, och på baksidan får altanen inte sträcka sig förbi bakre kanten av förrådet.

Tak över altan

Nyanläggning av tak över altan är ej tillåtet.

Tomtens gräns

Tomtens gräns som omfattas av nyttjanderätten sträcker sig på framsidan ut till angränsande gångväg. På baksidan sträcker sig tomten ut till angränsande väg eller gångväg, dock max 10 meter från förrådets ytterkant. För hörntomter sträcker sig tomten max 2 meter från husfasaden (utmed en rät linje).

Vind

Att utnyttja vinden för förvaring är inte tillåtet. Om detta har gjorts, är medlemmen skyldig att återställa vinden till ursprungligt skick när så styrelsen kräver det. Detta för att ett flertal fastigheter har fått fuktskador med anledning att det har gjorts ingrepp i isoleringen. Vindsutrymme är ej anpassad som förvaringsutrymme. Vinden används även för underhållet av fastigheten, kabeldragning etc., därför ska detta utrymme vara tomt.

Vad som har beslutats av tidigare styrelse omfattas inte av dessa riktlinjer. Byggnationer som inte är godkända av styrelsen och som har gjorts på eget bevåg kan krävas att återställas till ursprungligt skick. Att åberopa likhetsprincipen av byggnationer som inte godkänts av styrelsen kommer inte godkännas som skäl för att överskrida de riktlinjer som fastställts av styrelsen eller föreningens stadgar.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.