Om föreningen

    Presentation av Frigg

Närområdet

Frigg har ett centralt och lugnt läge i tätort med komplett och närliggande utbud av arbetsplatser, kommersiell service, skolor, förskolor, samhällsservice och vägar. Det är nära till bussar och pendeltåg. Det tar ca 15 minuter att promenera till Haninge centrum, som har ett bra utbud av butiker. Nära Haninge centrum finns även Handens Närsjukhus med vårdcentral, akutmottagning och folktandvård.

I nära anslutning till Frigg finns OKQ8 bensinstation, Sibylla gatukök samt ICA Nära (som också är postombud).

Det finns fantastiska strövområden på nära håll som till exempel Slätmossens naturpark och Rudans friluftsområde. Där finns många möjligheter till aktiviteter. Det finns fina motionsspår och vandringsleder. Vid Rudan finns även belyst motionsspår, badplatser, grillplatser och en stor frisbeegolfbana. Vintertid finns mot en mindre kostnad tillgång till ett  konstsnöspår (IK Jordbänningarna) Där ligger även Ormteatern (kulturföreningen Ormen). Det är en amatörteaterförening som har olika aktiviteter året runt.

I sjön Nedre Rudan kan du fiska ädelfisk. Fiskekort finns att köpa på OKQ8 vid infarten till Handen, Rudan Center, Coop Forum i norra Handen, Tyresta by och för trollingfiske vid Skälåker på Gålö.

Det finns också en stor idrottsplats, Torvalla Idrottsplats, med bland annat sim- och idrottshallar, ishall, fotbollsplaner och tennishall m.m.

Mer information om allt som Haninge har att erbjuda hittar du på Haninge kommuns webbplats www.haninge.se.

Bostadsområdet

Frigg är en bostadsrättsförening som bildades 1983. Husen färdigställdes 1987 och inflyttning skedde i etapper under åren 1987–88. Föreningen innehar 9 huslängor med totalt 67 bostadsrättslägenheter. Det finns en föreningsgård samt utrymmen för cyklar, redskap och sopor.

Inom området finns det 5 kallgarage-längor innehållande totalt 33 garageplatser och 51 parkeringsplatser samt ett antal avgiftsbelagda besöksparkeringar.

Det finns lekplatser med lekredskap och en mindre asfalterad bollplan.

Föreningsgården

Observera att det är rökförbud i föreningsgårdens lokaler!

Föreningslokalen

Om du funderar på att ha någon form av sammankomst av familjekaraktär, studiecirkel, husmöte etc. finns det möjlighet att låna föreningslokalen.
Lokalen är ca 30 kvm och godkänd för 24 personer. Lokalens kök är utrustat med spis, kylskåp, frys, diskmaskin, mikrovågsugn och kaffebryggare.

Kostnad:

Depositionsavgift på för närvarande 500: – vilken återbetalas i sin helhet efter godkänd besiktning av lokalen. Städning utförs av hyresgästen efter användning av lokalen.

Bokning:

Bokning av lokalen görs på hemsidan: www.frigg277.se.

 Bastu

Det finns bastu med tillhörande dusch att tillgå för de boende i föreningen. Den får bokas för högst 2 timmar åt gången och får användas fram till senast kl. 22.00.

Bokning:

Vill du använda bastun bokar du den på hemsidan: www.frigg277.se
Nyckel förvaras i nyckelskåp med kombinationslås.
Städning utförs efter varje bastubad av den/de som använt bastun.

För att komma in i föreningsgården använder du B-nyckeln.

 

Släpkärra

Föreningen har också tillgång till en obromsad släpkärra och även den bokas via hemsidan: www.frigg277.se
Detaljer finns på anslagstavlan i föreningslokalen.

OBS! Maxlasten för släpkärran är 400 kg

Redskapsförråd

Inom området finns det ett redskapsförråd innehållande handgräsklippare, skottkärror, matavfallspåsar. Dessa verktyg tillhör föreningen och är till för att de boende ska kunna låna dem vid behov. I förrådet sitter en lista där du antecknar vad du lånat, och när. Du noterar även återlämnandet på listan.

Eftersom vi är många som vill nyttja verktygen blir alla glada att du lämnar tillbaka verktygen (rengjorda) snarast möjligt, och inte låter de stå kvar hemma hos dig!

Är det något som är trasigt, och du inte kan laga det själv, uppskattar vi att du meddelar detta till föreningen snarast. Alla vill vi ju ha fungerande verktyg.

Redskapsförrådet finns på gaveln i garagelängan mittemot Tv 122–124. För att komma in där använder du B-nyckeln.

Cykelrum

Det finns tre stycken cykelrum inom föreningen.
För att komma in i dessa använder du CR-nyckeln.

Bilkörning

Inom föreningens område kör vi motorfordon med lägsta möjliga hastighet och största möjliga försiktighet. Hastighetsbegränsningen inom området är max 15 km/h.

Våra vägar inom området ska vara trygga och trivsamma. Det finns många barn som leker och rör sig inom området.

Föreningens ”innerområden” ska hållas fria från bilar och andra motorfordon. Vägarna måste också vara framkomliga för utrycknings- och servicefordon, därför parkerar vi och även våra besökare, bilar och motorfordon på härför avsedda platser. Det är inte heller tillåtet att köra fordon eller parkera fordon på våra gräsytor.

Bilspärrar/bommar

I hela området finns bilspärrar uppsatta. Dessa ska hindra obehöriga men som medlem kan du öppna bilspärren tillfälligt med B-nyckeln. Utryckningsfordon, färdtjänstbuss och taxi har egna nycklar.

Parkeringsövervakningen inom föreningen handhas av P-Service AB, Södertälje.

Sophantering

Hushållsavfall

Brännbara sopor läggs i avsedda nedgrävda behållare vid vändplan. Den större avsedd för hushållssopor och den mindre för matavfall. Matavfall läggs i avsedda matavfallspåsar och dessa finns att hämta i redskapsförråden (B-nyckel).

OBSERVERA att lysrör ska lämnas till återvinningscentralen.

Papper, plast, glas, metall, batterier

Papper, tidningar, kartong, förpackningar, hårdplast, mjukplast, färgat och ofärgat glas,konservburkar, värmeljushållare, andra metaller och batterier sorteras och lämnas i avsedda containers/batteriholk vid återvinningsstationen på infarten till Tuvvägen.

Trädgårdsavfall

I skogen nedanför Tuvvägen 122–124 och nedanför Tuvvägen 62–64 finns komposteringsfack avsedda för gräsavfall och allt mjukt trädgårdsavfall. Vad gäller grenar, grövre kvistar, julgranar etc. läggs det i hög på sidan av komposteringsfacken för att senare flisas ner. Uttjänat och kasserat virke samt annat rivnings- och byggmaterial sorteras inte som trädgårdsavfall! Det ska föras till återvinningscentralen i Jordbro, vilket du får ombesörja själv.

Det är inte tillåtet att slänga trädgårdsavfall i skogen runt om vårt område! Allt trädgårdsavfall ska lämnas i komposteringsfacken eller köras till återvinningsstationen i Jordbro.

 

Grovsopor, miljöfarligt avfall

Skrymmande avfall såsom leksaker, apparater av olika slag, möbler, cyklar, bildelar, kylskåp, frysskåp, mikrovågsugnar, tvättmaskiner, datorer, bildskärmar, TV-apparater m. m ska lämnas direkt på SRV: s återvinningscentral i Jordbro.
Likaså gäller för miljöskadligt avfall såsom bilbatterier, färg, kemikalier, lysrör och liknande.

SRV: s återvinningsstation

Finns på Rörvägen 23 i Jordbro industriområde.

Öppettider:

Öppettider aviseras på SRV Återvinnings hemsida:
https://www.srvatervinning.se/lamna-sopor/atervinningscentraler/avc-jordbro

Under våren 2008 införde SRV ett nytt system med passerkort till deras återvinningsanläggning.

Du får själv beställa passerkortet, viket är kostnadsfritt, hos SRV. Det gör du enklast via deras hemsida www.srvatervinning.se eller på tel. 0200-26 46 00 där du också kan få ytterligare information.

Information:

Medlemsmöten

Styrelsen ska enligt stadgarna kalla alla medlemmar till den årliga stämman, som är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen har som ambition att stämman ska innehålla viktig och aktuell information förutom de sedvanliga stämmofrågorna. Till stämman kan medlemmarna ge förslag till frågor genom att skriva motioner. Motionerna ska enligt stadgarna vara inlämnade senast sista februari.

Styrelsen eller medlemmarna kan vid behov kalla till extrastämma.

Medlemsblad

Bostadsrättsföreningen ger ut ett informationsblad ”Friggs nyheter” ca 10–11 gånger per år. Du är alltid välkommen med dina textbidrag och/eller synpunkter till styrelsen via föreningsexpeditionen.  Du kan också mejla till nyhetsbrev@frigg277.se

Bredband

Samtliga lägenheter är utrustade med uttag för ComHems bredband. I boendekostnaden ingår Bredband 100 samt kabelmodem med trådlös funktion.

Kabel-TV

Samtliga lägenheter är utrustade med uttag för kabel-TV via ComHem. I boendekostnaden ingår avgiften för ComHem digital-TV Small. Digitalbox (dock ej TiVO) ingår.

Telefoni

I avtalet föreningen har med ComHem ingår Telefoni Bas.
Samtalsavgifter tillkommer.

TELE2 (f.d. ComHem)

För att beställa kontakta Tele2s kundtjänst, tel. 90 222.

Individuella avtal/utökade abonnemang är möjliga.

Observera att du endast ska betala mellanskillnaden av det som föreningen står för och det du beställer. Det vill säga att kostnaden för small-paketet ska dras av från din avgift och en rabatt på 349 kr utgår vid beställning av snabbare bredband.

Styrelse och valberedning

Styrelsen

Bostadsrättsföreningens syfte är att främja medlemmarnas trivsel och ekonomiska intressen.

Byggnader och mark är bostadsrättsföreningens viktigaste tillgångar. Dessa måste underhållas och utvecklas både för trivselns och för ekonomins skull. Det är styrelsens ansvar att planera och styra underhåll och utveckling av Brf Frigg. Styrelsen ska genom gott underhåll och god finansiering se till att fastigheten behåller och helst ökar sitt värde.

Styrelsen ansvarar för fastighetsförvaltningen och sköter den i egen regi dels genom fastighetsskötare för utförande av visst praktiskt arbete. För den ekonomiska förvaltningen har styrelsen anlitat Riksbyggen Ekonomisk förvaltning och vad gäller teknisk förvaltning vilket inkluderar felanmälan,  markskötsel och snöröjning har styrelsen anlitat HSB.

Friggs styrelse består av lägst tre och högst elva ledamöter med högst fyra suppleanter. I styrelsen ingår också en representant från HSB samt en personlig ersättare för denne. Förteckning över vilka som arbetar i styrelsen finns anslaget på föreningens anslagstavla i föreningsgården.

Valberedningen

Valberedningens arbete är mycket viktigt för föreningen. De ska vid stämman ge förslag till styrelse som består av intresserade och engagerade medlemmar som kan arbeta tillsammans.

Valberedningen består av två till tre personer. De söker ständigt personer som är intresserade av styrelsearbete i vår förening. Förteckning över vilka som ingår i valberedningen finns anslaget på föreningens anslagstavla i föreningsgården.

Service och förvaltning

Förvaltning

Mäklarinfo sidan innehåller kontaktuppgifter och mer

Vad gäller den ekonomiska förvaltningen, överlåtelser och pantförskrivningar är det arbetet utlagt på Simpleko Ekonomisk förvaltning.

Kundportal och även medlemsportal:
https://portal.simpleko.se/kundportal/login

Du kommer i kontakt med styrelsemedlemmar via e-post: styrelsen@frigg277.se och fastighetsskötare via HSB webben där man också kan göra felanmälan.

Vid akuta fel eller problem kontaktar du HSB alternativt någon styrelsemedlem.

Kontaktuppgifter till HSB: HSB KONTAKT OCH FELANMÄLAN

Post till styrelsen kan lämnas i föreningens brevlåda i föreningsgården.

Skötseldagar

Föreningen har (haft) skötseldagar på våren och på hösten då vi gemensamt tar krafttag och storstädar i föreningens område och gemensamma byggnader. Vi ansar buskar och rabatter, gör smärre reparationer och förbättringar. Vi rensar hängrännor och trädgårdskomposten vänds och grenar och annat ris flisas ner. Soprummen skuras och föreningsgården storstädas och det hela brukar avslutas med någon enklare förtäring.

 

Störningar, skadegörelse etc.

Vi önskar att alla medlemmar ska trivas i föreningen och visa varandra hänsyn som goda

grannar. Om det trots allt skulle uppstå allvarliga och/eller upprepade störningar ring omgående till polisen samt anmäl även händelsen till styrelsen.
Ser du något misstänkt ring: 114 14, du kommer då till växeln hos polisen.

Vid allvarligare brott eller akuta ärenden ring 112.
Om du ser skadegörelse eller klotter inom området, anmäl också detta snarast till styrelsen. Ju fortare det åtgärdas, desto mindre uppmuntras ”skadegörarna” att fortsätta.

Underhåll och stadgar

Yttre skötsel

Vi har avtal om markskötsel inkl. snöröjning med HSB Mark.

Vi litar på att den som först behöver komma fram till respektive ställe ser till att röja undan snön. Det är respektive hyresgäst som ansvarar att skottning framför garage och på p-platser sker samt på den ”egna” tomten.

Din ”egen” tomt sköter du givetvis själv. Använd gärna den gemensamma utrustningen som finns i trädgårdsförrådet. Som ”egen” tomt kan du i regel betrakta området inom 10 meter räknat rakt ut från förrådet på baksidan. Detta gäller inte från hus- respektive förrådsgaveln och rakt ut. Mellan huslängorna måste tillräckligt med mark lämnas öppen så att där är fri passage.

När det gäller byggande av altaner ska tillstånd av styrelsen inhämtas innan arbetet påbörjas. Kontakta gärna expeditionen för ytterligare information.

Inre skötsel

Värmepannor och ventilation

Varje hushåll har sin egen värmeanläggning som svarar för varmvatten och uppvärmning av lägenheten. Pannan är utrustad med frånluftsystem som återvinner värmen i ventilationsluften innan den går ut ur lägenheten. Detta spar energi och kostnader.

Effektiviteten på pannan beror mycket på hur väl du sköter den. Läs noga igenom instruktionerna i bruksanvisningen och följ dem. Kontrollera att reglagen är rätt inställda. Rengör filtret regelbundet, minst varannan månad. Extra filter kan du få genom föreningens expedition. Skulle allvarligare problem uppstå med pannan tillkallas vår serviceman, men detta sker först efter att samråd skett med någon i styrelsen.

El

På vardera gaveln av varje huslänga finns det elskåp med huvudsäkringar. För byte av säkringar kontakta HSB Teknisk förvaltning på tel. 010-442 11 00.

Eget underhåll

Du svarar själv för och bekostar själv det inre underhållet och de reparationer som behövs i lägenheten. Du avgör själv när det är dags att måla om, byta ut spisen, lägga nytt golv, tapetsera eller göra andra förbättringar i lägenheten.

Vill du göra större förändringar i lägenheten, till exempel riva, sätta upp eller flytta en mellanvägg, flytta om köksinredning e.t.c. måste du ha tillstånd från föreningens styrelse innan arbetet påbörjas. Detta gäller även vid installation av duschkabin.

Tänk också på att inte utföra störande arbeten på olämpliga tider. En regel att följa är att inte utföra störande arbeten mellan kl. 20.00 – 07.00 på vardagar och mellan kl.18.00 – 09.00 på helger samt att man som boende har rätt att kräva så kallad nattro efter kl. 22.00.

Stadgarna för vår bostadsrättsförening är grunden för föreningens respektive lägenhetsinnehavarens skötsel av lägenheten. Ta del av dem och av ordningsreglerna för att göra dig klar över ditt ansvar som lägenhetsinnehavare.

Ordningsregler

Hänsyn till kringboende bidrar till grannsämja och trivsel för alla

För samtliga i området gäller att:

 • Väl vårda lägenheten med tillhörande tomt och gemensamma hus i området.
 • I lägenheten eller i området inte utföra arbete eller annat som kan vara störande på olämpliga tider (vardagar kl.20:00 – 07:00, helger kl. 18.00 – 09.00) samt att man som boende har rätt att kräva så kallad nattro efter kl. 22:00.
 • All byggnation skall godkännas av styrelsen.
 • Stänga av vattenutkastaren inför vinterhalvåret.
 • All ombyggnation/förändring av lägenhet skall godkännas av styrelsen.
 • Inte utan tillstånd av styrelsen sätta upp skyltar eller anslag på annan plats än anslagstavlorna.
 • Inte lämna dörrar till cykel-, sop-, miljörum, garage och redskapsrum olåsta.
 • Väl vårda föreningens redskap och verktyg, samt rengöra dem efter användandet. Anmälan skall göras till fastighetsskötare, vicevärd eller styrelsen om något gått sönder som du inte kan laga själv.
 • All trädbeskärning på föreningens gemensamma mark är förbjuden. Lämna gärna in ett förslag till styrelsen ifall du anser att det är något/några träd som är i behov av beskärning.
 • Parkera fordon endast på anvisad plats. För boende Tuvvägen 18 – 34 gäller att det endast får parkeras ett fordon per hushåll framför lägenheten.
 • Inte från lägenhet eller annat utrymme dra el-sladd till motorfordon. Kan medföra livsfara.
 • Inte utnyttja lägenheten, tillhörande tomt eller övrig mark föruppställningsplats för båt, bil, husvagn el dyl.
 • Samvetsgrant följa föreningens regler för avfallshantering.
 • I avlopp eller wc inte spola ner olämpliga föremål, sanitetsbindor el dyl.
 • Till uttaget för centralantennen endast ansluta godkänd sladd.

 

 

Riktlinjer för byggnation inom BRF Frigg

Inom BRF Frigg upplåts lägenheten med bostadsrätt. Marken i nära anslutning till lägenheten får du nyttja som ”tomt”, d v s plantera blommor, mindre buskar o.s.v. samt att du själv sköter underhållet av den. Detta innebär att medlemmen har både rättigheter och skyldigheter.

Rättigheterna handlar om att man själv kan göra vissa förändringar i lägenheten så länge det inte påverkar fastigheten i sig, såsom rör/ledningar, bärande väggar etc. samt andra konstruktioner i fastigheten.

Ansvarsfördelningen mellan medlemmen och föreningen är reglerad i föreningens stadgar och i bostadsrättslagen.

Alla större förändringar eller renoveringar måste  meddelas till styrelsen. Den tillhörande marken har medlemmen endast nyttjanderätt av, men medlemmen ansvarar för underhållet av den. Vid byggnationer på marken som omfattas av nyttjanderätten måste ALLTID ett godkännande från styrelsen erhållas innan något arbete får påbörjas. I annat fall har föreningen rätt att kräva att marken återställs på bekostnad av medlemmen.

Här kommer några riktlinjer av vad som gäller för byggnationer på marken. Dessa riktlinjer ska följas vid ansökningar för byggnationer som lämnas till styrelsen.

Staket:

Ett staket får sättas upp i området runt tomten. Staketet får uppgå till max 110 cm ovanför omkringliggande mark. Målning av staket får göras med färger som väl smälter in i områdets övriga färger. Tillåtna färger är: naturlig träfärg och vitt.

 

Altan eller trädäck:

Höjden på altanen ska alltid ligga under träfasaden på huset och/eller förrådet och får inte överstiga 50 cm ovanför marknivå. Bredden på altanen ska hålla sig inom angränsande tomter eller i de fall det gäller en hörntomt, inte gå utanför husknuten av fastigheten. Djupet på altanen får på framsidan av fastigheten uppgå till max 3 meter, där möjligheten finns, och på baksidan får altanen inte sträcka sig förbi bakre kanten av förrådet.

Tak över altan:

Tak över altan eller uteplats är inte tillåtet.

 

Tomtens gräns:

Tomtens gräns som omfattas av nyttjanderätten sträcker sig på framsidan ut till angränsande gångväg. På baksidan sträcker sig tomten ut till angränsande väg eller gångväg eller allmänning, dock max 10 meter från förrådets ytterkant.

För hörntomter sträcker sig tomten max 2 meter från husgaveln (utmed en rät linje).

 

 Vind:

Att utnyttja vinden för förvaring är inte tillåtet. Om detta har gjorts, är medlemmen skyldig att återställa vinden till ursprungligt skick när så styrelsen kräver det. Detta för att ett flertal fastigheter har fått fuktskador med anledning att det har gjorts ingrepp i isoleringen.
Vindsutrymme är inte anpassat som förvaringsutrymme.

Vinden används även för underhållet av fastigheten, kabeldragning etc., därför ska detta utrymme vara tomt.

Vad som har beslutats av tidigare styrelse omfattas inte av dessa riktlinjer. Byggnationer som inte är godkända av styrelsen och som har gjorts på eget bevåg kan krävas att återställas till ursprungligt skick. Att åberopa likhetsprincipen av byggnationer som inte godkänts av styrelsen kommer inte godkännas som skäl för att överskrida de riktlinjer som fastställts av styrelsen eller föreningens stadgar.

Försäkringar

Bostadsrättshavaren skall teckna försäkring med bostadsrättstillägg som omfattar det underhålls och reparationsansvar som följer av lag och föreningens stadgar. T.ex. ytskikt, tätskikt samt inventarier. Utförligare går att läsa i stadgarna.

Bostadsrättsföreningen svarar för reparationer av ledningar för avlopp värme, elektricitet, informationsöverföring och vatten, som föreningen har försett lägenheten med. Detsamma gäller för ventilation och värmepump, utförligare går att läsa i stadgarna.

Om olyckan varit framme.

Vattenskada

Bostadsrättshavaren SKA anmäla till HSBs felanmälan (08:00 – 16:30) Tel. 010-442 11 00 omgående, det är föreningens ansvar att utföra en fuktmätning. Om vatten och fukt trängt in i konstruktionen, tar bostadsrättsföreningens försäkring över hanteringen av ärendet. Bostadsrättshavaren måste även anmäla skadan till sitt eget försäkringsbolag. Om skaderapporten visar att vattenskadan endast förorsakat skada på den boendes ansvarsområde och inte orsakas av föreningen ansvarsområden ska skaderapporten överlämnas till den boende som då hanterar ärendet med sitt eget försäkringsbolag. Uppstår tveksamheter om ansvarsfrågor kommer försäkringsbolagen att hantera detta.

OBS Det är viktigt att Bostadsrättsföreningen utför fuktmätningen.