Bredband – Information

Bredband, Tv och telefoni i Frigg

From den 1:a april 2017 gäller ett nytt avtal som träffats mellan Frigg och Com Hem gällande Bredband, Tv och telefoni. Avtalet är möjligt tack vare ett samarbete mellan HSB och Com Hem.

I medlemsavgiften till föreningen ingår

  • Digital TV Small (9 digitala, 17 analoga kanaler + 2 HD)
  • Bredband 100 (Modem med trådlös funktion ingår)
  • Telefoni Bas (Samtalskostnader tillkommer)

För att beställa ring ComHem. Tel nr 90 222.

Gruppavtal Bredband 100

Styrelsen