Bredband – Information

Bredband, Tv och telefoni i Frigg

From den 1:a april 2017 gäller ett nytt avtal som träffats mellan Frigg och Tele2 (f.d. Com Hem) gällande Bredband, Tv och telefoni. Avtalet är möjligt tack vare ett samarbete mellan HSB och Com Hem.

I medlemsavgiften till föreningen ingår

  • Digital TV Small (9 digitala, 17 analoga kanaler + 2 HD)
  • Bredband 100 (Modem med trådlös funktion ingår)
  • Telefoni Bas (Samtalskostnader tillkommer)

För att beställa ring ComHem. Tel nr 90 222.

Gruppavtal Bredband 100

Styrelsen