Mäklarinformation

Mäklarinformation

Om föreningen

Föreningens organisationsnummer:
716418-6806

Fastighetsbeteckning:
Slätmossen 1:191 och Slätmossen 1:192

Byggår:
1987

Föreningen bildas:
1984 och är en äkta bostadsrättsförening

Antal lägenheter:
I föreningen finns det 67 bostadsrätter om 9 radhuslängor.

Föreningen äger marken.
Detaljplan Handen 24 1981-06-16

Juridisk person godkänns INTE som medlem.

Ekonomi

Ekonomisk förvaltare:
Simpleko
Box 307
751 05 Uppsala

Fakturaadress

HSB Brf Frigg nr 277 (i) Haninge
Fastighet 4465
Box 1005
831 29 Östersund
E-Faktura: simpleko@ironmountain.com

Hyror, avgifter, mäklarbilder, lägenhetsförteckning (panter & överlåtelser)

maila till RBFast@simpleko.se
Tel. 077-186 08 60
Hemsida: www.simpleko.se

Pantsättning och överlåtelseavgift

Pantsättningsavgiften är 1 % och överlåtelseavgiften är 2,5 % av det prisbasbelopp som gäller för tidpunkten för överlåtelsen. Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

I månadsavgiften ingår:
– Tele2 Bredband; 100/10, DigitalTV och Internettelefoni.
Information Bredband

Avgiften till föreningen höjdes med 2% årsskiftet 2016/2017.
Avgiften till föreningen höjdes med 1 % årsskiftet 2021/2022

Ingen ytterligare avgiftshöjning föreligger men kan inte uteslutas.

Uppvärmning: Varje lägenhet är utrustad med en frånluftvärmepump
Ventilation: Mekanisk frånluft
OVK: Utförd 2016.
Radon: Mätning genomfördes 2008 med godkänt resultat.
Fönster: 3-glas

Varje lägenhet har ett yttre förråd (c:a 8 kvm) i anslutning till bostaden.
Obs! Vindsutrymmen får inte användas till förvaring.

Gemensamma utrymmen

  • Föreningens medlemmar kan mot pant utnyttja en kvarterslokal:
    I lokalen finns bastu, och föreningslokal utrustad med kök.
  • Släpkärra
  • I området finns tre cykelrum
  • 2 kärl för sophantering finns vid vändplanen, ett för matavfall samt ett för sorterade hushållssopor.

Årsredovisningar

Länk: Årsredovisning

Parkering

Inom området finns det 5 kallgaragelängor innehållande totalt 33 garageplatser och 51 parkeringsplatser samt ett antal avgiftsbelagda besöksparkeringar.

Avgiften för garage är 450 kr/mån (inklusive elektrisk timer 30 min.) och ytparkering 200 kr/mån
Aktuell kösituation: mejla till Styrelsen (Styrelsen@frigg277.se)

Renoveringar

Ommålning av fasaderna planeras under 2022-2023.

Medlemskap

Ny medlem i föreningen skall söka medlemskap i HSB via:
http://www.hsb.se/stockholm/medlem/privatperson

Kreditupplysning

Föreningen tar alltid kreditupplysning på blivande medlemmar.

Stadgar

Länk till föreningens stadgar finns här: Stadgar

Byggnormer

Länk: Bygg o konstruktion

Kontakt

Styrelse

 

Ordförande: Stefan Lindgren
E-post: Stefan.Lindgren@frigg277.se

eller Styrelsen@frigg277.se

Postadress

Brf Frigg nr 277 i Haninge
Tuvvägen 136
136 39 Handen
E-post: styrelsen@frigg277.se

Senast uppdaterad 2022-06-03