Grannsamverkan och Inbrott

Inbrottsförsök på Tuvvägen

Med anledning av ett inbrottsförsök tidigt på torsdagsmorgonen vill styrelsen uppmana medlemmarna att vara särskilt uppmärksamma, speciellt nu i semestertider…

Här nedan följer några tips:

 • Informera grannarna även vid kortare frånvaro.
 • Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet. (timer)
 • Låt radion gå på med timer så att det hörs ljud i huset.
 • Be en granne se efter lägenheten och ta bort reklam.
 • Be en granne att skotta efter snöfall eller i varje fall trampa upp spår i snön 😉
 • Be någon granne att då och då parkera sin bil på din plats så att huset ser bebott ut (gäller radhusen).
 • Be den som vattnar blommorna att lämna lite disk på köksbänken om den kan ses utifrån.
 • Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma.
 • Se till att ha godkända lås.
 • Lås både över- och underlås.
 • Lås dörren även när du är hemma.
 • Gör uppehåll i tidningsprenumerationer.
 • Lagra post hos brevbäraren eller be en granne hämta och lagra den hos sig. Post på hög
  under brevlådan är ett säkert tecken på att du är bortrest – eller begär tillfällig eftersändning till annan adress.
 • Tala inte om att du är bortrest på din telefonsvarare eller på internet (Facebook t.ex.)
 • Vidarekoppla din hemtelefon till en annan telefon.

Om du trots allt drabbas… (Tips från HSB)

Vad gör du om du haft inbrott?

Ring polisen på telefonnummer 11414. Beskriv så utförligt som möjligt vad som hänt.

Kontakta ditt hemförsäkringsbolag.

Kontakta din bank eller kreditkortsföretag och spärra bankkort och kreditkort om dessa blivit stulna.

Gör en lista över stulna ägodelar inkl. serienummer. Notera också all skada som har skett i ditt hem. T.ex. en uppbruten ytterdörr.

Om viktiga handlingar som ID-kort eller pass blivit stulna kontakta polis och övriga berörda myndigheter snarast möjligt.

Är låset uppbruten eller ytterdörren skadad – kontakta låssmed. Ytterdörren är bostadsrättsinnehavarens ansvar, inte föreningens.

Styrelsen