Fönsterprojektet

Fönsterprojektet

Mötet den 11 mars i föreningslokalen

FMS Bygg, ROT-Partner och Sven-Erik Jäverbring Tv 74 för Brf Frigg fanns på plats för att berätta lite mer om själva projektet som inleds enligt ursprunglig tidplan.

På mötet diskuterades bl a följande:

  • kort presentation av FMS Bygg och Rot-Partner
  • aktuell tidplan (beskrivs per länga nedan)
  • arbetssätt – hur går arbetet till?
  • vilka förberedelser förväntas av medlemmen?
  • hur vet jag vilka dagar fönsterbytet sker i just mitt hus?
  • när och hur sker aviseringarna?
  • hur hanterar vi nycklarna?
  • vad gäller om man har husdjur?
  • Gästparkering

Referensgrupp

Vi har ju tidigare berättat om vår referensgrupp som hjälper till under hela projektet. Har du några praktiska frågor, eller behöver hjälp under projektet, kontakta referensgruppen. De kommer f ö att kontakta dig om de inte redan gjort det.

Referensgruppen består av följande personer:

Hans Gunè, Tv 56
Jan-Gunnar Johansson, Tv 30
Leif Broman, Tv 106 (hanterar även längan Tv 78-90)
Stefan Prins, Tv 2
Niklas Grabler, Tv 126
Sven-Erik Jäverbring, Tv74
Johan Almqvist, Tv 120
Jens Eriksson, Tv 48

Tidplan:

etablering v. 11 (bodar, el & vatten mm)

Hus 1 (124-134) v.12-13
Hus 2 (108-122) v.13-14
Hus 3 (78-90) v.15-16
Hus 4 (64-76) v.16-18
Hus 5 (92-106) v.18-19
Hus 6 (18-34) v.19-21
Hus 7 (50-62) v.21-23
Hus 8 (36-48) v.23-24
Hus 9 (2-16) v.25-26
Lokal & garage, cykelförråd v.26

Slutbesiktning v.27

Provmontage

Ett provmontage har gjorts hos Margita och Leif, Tv 106.
Det kommer att finnas möjlighet att titta på detta för dem som så önskar.

Obs!
Innan vidare montering av fönster i övriga längor sker skall montage på Tv 134 besiktigas och godkännas.

Byte av ytterdörr

Under provmätningarna i januari fick FMS Bygg ett antal förfrågningar om möjligheterna till hjälp med byte av ytterdörr. FMS tar därför fram två alternativa förslag på vita dörrar. En förutsättning för en gemensam upphandling är att de intresserade kan enas om en lösning. FMS har förklarat att de efter fönsterprojektets avslutande är villiga att utföra byte av ytterdörr för dem som så önskar.  OBS – detta bekostas av den enskilde medlemmen!

De som är intresserade av att få hjälp med byte av ytterdörr kan kontakta Maher på FMS bygg:

Maher Abu Zarur
maher@fmsbygg.se


 Fönsterprojektet

Referensgruppsmöte

Fönster

Var: Föreningslokalen

När: 16/2 kl 19:00

Projektledare: Sven-Erik Jäverbring, Tv 74

Kallade: Referensgruppen

Referensgruppen består av en medlem i varje länga.
För detaljer kontakta Sven-Erik.

//Redaktören