Valberedningen 2020

Hej alla glada medlemmar i BRF Frigg

Hoppas att det nya året har börjat på bästa sätt. Vi valberedningen,
Johan Almquist och Jan-Gunnar Johansson har det viktiga uppdraget att
försöka hitta engagerade och nyfikna Friggare som vill bidra till att
det blir ännu bättre att bo i BRF Frigg. Är du en av dom?? Vi söker
ledamöter för att sitta i styrelsen. Vilka kompetenser behövs för att
sitta i styrelsen….? Naturligtvis är det en fördel om man har
erfarenhet av styrelsearbete men inte nödvändigtvis. Engagemang
ett positivt synsätt, nyfikenhet och viljan att påverka vårt boende
räcker länge. Att få insyn i hur det är att bo i BRF Frigg är ett annat
argument för att delta i styrelsearbetet, lärorikt för alla.


Är du en av de som känner att det här är något för mig kontakta:

Johan Almquist, Tuvvägen 120, 070-897 52 35
Jan-Gunnar Johansson, Tuvvägen 30, 073-222 27 28

Valberedningen

Val av styrelse sker på årsstämman någon gång i mitten/slutet av maj

Stämman går av stapeln den 15:e maj. (red.anm)

Inlägg om värmepannor

Status

Värmepannor

Enligt underhållsplan är det tänkt att börja skifta pannor till en ny version år 2024.
Det krävs en besiktning av maskinparkering innan styrelsen kan ta beslut om att eventuellt tidigarelägga en dito investering.

Motionera

Notering

Tänk på att före februaris utgång ska motionerna vara inlämnade till styrelsen.

Tips från Hotspot.se på hur man skriver en motion:
http://hotpot.se/hsb-tips-foer-att-skriva-motion.htm