Frigg Logga
Hej prenumerant. I det här numret:
  • Stämman 15:e maj
  • Stamspolning
  • Felaktighet i kallelsen (motioner)
  • Belysningsarmatur

Glöm inte stämman 15:e maj

Vi ses på Midgård konferenscenter Sleipnervägen 115. Fika serveras från 18:30.

Välkomna!

Stamspolning i samtliga lägenheter nu i maj

Styrelsen har gett GG Högtryck AB i uppdrag att rensa/spola samtliga stammar i lägenheterna.
GG kommer att kontakta er medlemmar med detaljer om tidpunkt.
Obs!
Stamspolningen är obligatoriskt och tillträde till lägenheterna skall förberedas GG Högtryck.

Motioner (Felaktighet)

I kallelsen bifogades styrelsens svar på er medlemmars motioner. Bla har inkommit Motion om återinförande av grovsoprum.
Där kan man bla läsa att styrelsen yrkar på avslag. Detta har senare ändrats till ett beslut att återinföra den delen av återvinning som rör glödlampor och mindre elektronik och öppna soprummet närmast Nynäsvägen för detta ändamål.
Tack till den medlem som frivilligt anmält sig att ta hand om tömning av sopkärl.

Belysningsarmatur

Styrelsen beslutade tidigt i våras att byta samtliga glödljus i området då de är nära sin uppskattade livslängd. De nya lamporna av typ LED är betydligt strömsnålare och har som bekant en avsevärt längre livslängd.
MailPoet