HSB Brf Frigg
Hej

Om ni har fortsatta råttproblem behöver ni lösa det själva. Samtliga som har råttproblem får själva kontakta nomor för åtgärd.
Tel. 0771–122 300 och uppger kundkod: 167268

Felanmälan på utebelysning som inte tillhör din egna tomt sker via anmälan till styrelsen.
Receptionen öppnar den 4 oktober klockan 18:00 - 19:00
Mvh Styrelsen Frigg

Kontakt: Styrelsen
E-Post: Styrelsen@Frigg277.se