HSB Brf Frigg
Hej prenumerant,

ComHem uppgraderar - Uppdatering


Avslutning på måndag den 24:e med större avbrott i samtliga comhems tjänster mellan 8:00 och 12:00 då utrustningen byts ut mot nyare apparatur i teknikrum och längor.Styrelsen genom
Micael Ekelund
Kontakt: Styrelsen
E-Post: Styrelsen@Frigg277.se
MailPoet