Frigg Logga
Hej prenumerant,

Välkommen till ett Brf Friggs nyhetsbrev i ny tappning!


I det här nyhetsbrevet kan du bla. läsa om ändringar i föreningens fastighetsförsäkring,
vad som gäller din tomt, förändringar som rör stämmobeslutet att renovera bollplan, avtal för p-platser och garage och tyvärr ett avhopp och sist men inte minst, glöm inte att stänga av vattenutkastarna!

Föreningens Bostadsrättstillägg upphör

Föreningen har sedan tidigare tecknat kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna i Frigg vilket är ett komplement till hemförsäkringen och täcker fast inredning som medlemmen har underhållsansvar för, enligt föreningens stadgar.
I dagsläget har föreningen en självrisk på ett halvt prisbasbelopp, c:a 22 500 kr per skada medan en enskild medlem har en självrisk på 1 500–3 000 kr per skada. Om det visar sig att medlemmen bär ansvaret för skadan har föreningen rätt att kräva medlemmen på självrisken. Styrelsen har därför beslutat att inte teckna om bostadsrättstillägget efter årsskiftet.

Det är därför viktigt att Ni medlemmar ser över er hemförsäkring och tecknar tillägget om det saknas. Gör detta innan nyår. Saknar ni helt bostadsrättstillägg kan det bli väldigt kostsamt då man får stå för alla kostnader själv.

Växtlighet på egen plätt

Styrelsen vill påtala att medlemmar har ansvaret för växtlighet som buskar och träd på den yta som finns närmast det egna boendet. Det innebär att om och när styrelsen än begär att vissa åtgärder måste vidtas så ska detta följas. Träd som måste fällas skall bekostas av medlemmen själv.

Asfaltering bollplan

Med tanke på den stora kostnaden av takrenoveringen kommer det inte finnas utrymme att asfaltera om bollplanen enligt förra stämmobeslutet detta budgetår. I stämmobeslutet yrkade styrelsen för en reservation då denna kostnad ej fastställdes vid budgeteringen.

Avgående ledamot

Styrelsen meddelar att Veronika Sebom har valt att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot med omedelbar verkan.
Detta innebär att Mona Gustafsson tar plats som ledamot och lämnar sin plats som suppleant.
Styrelsen saknar alltså suppleanter och sammansättningen av styrelsen är som följer:
  • Jan-Gunnar Johansson, Ordförande
  • Stefan Lindgren, Vice ordförande
  • Micael Ekelund, sekreterare
  • Aisha Ramberg, ledamot
  • Mona Gustafsson, ledamot
  • Tina Larsson, ledamot utsedd av HSB

Nycklar till gemensamma utrymmen

En ny uppsättning nycklar som ersätter de nuvarande för cykelförråd, föreningslokal och bommar. Dessa kommer delas ut samtliga medlemmar i början av november. Avisering kommer i brevlådan.

Dags att stänga av vattenutkastare

Hösten närmar sig och det är därför väldigt viktigt att ni redan nu stänger av vattenutkastare för att förhindra vattenskador. Stäng först av ventilen (kulventil på insidan av ytterväggen), koppla sedan loss slangen och töm det sista av vattnet från vattenutkastaren. Våra fastighetsskötare, Niklas och Jimmy kommer vid ett tillfälle under hösten att kontrollera att alla medlemmar har stängt av vattenutkastare.

Nya avtal för p-platser och garage

Äntligen är nya avtal på plats.
I behov av en tillfällig p-plats eller undrar över kösituationen till p-platser och garage?
Kontakta Jan-Gunnar Johansson, Tuvvägen 32. E-post: Jan-Gunnar.Johansson@frigg277.se

Intresserad av att verka i föreningen?
Kontakta valberedningen via e-post: valberedningen@frigg277.se

Brf Frigg styrelse
MailPoet