HSB Brf Frigg
Hej [subscriber:firstname | default:prenumerant],

Motioner

Bilinbrott

Expedition öppen

FasadmålningMotioner:

Senast 28 februari 2021 ska eventuella motioner
lämnas till styrelsen. Motioner inkomna efter 28
februari behandlas ej.
Tänk på dessa punkter när ni skriver en motion:


Rubrik:

Fyll i en kort och koncis rubrik om ärendet.


Bakgrund:

Beskriv kortfattat vad de bakomliggande skälen till
varför motionen skrivs.

Yrkande:

Yrkandet ska vara formulerat så att det
tydligt framgår vad stämman har att ta
ställning till via tillstyrkan eller avslag på
motionen.


Namn, adress, datum samt signering:

I motionen ska det framgå tydligt vem
motionären är och datum för när motionen
skrivs. Avluta med en signering.
Lämna motionerna i expeditionens brevlåda
eller maila inskannad motion till
styrelsen@frigg277.se.


Bilinbrott:

Vi har tidigare gått ut med att natten mellan den 11:e-12:e januari hade en av våra medlemmar inbrott i sin bil.
Vi vill också meddela att det främst är firmabilar som är av intresse där det kan finnas dyr utrustning i. Så det kan vara bra att plocka ur värdesaker så gott det går.Expedition öppettider:

Expeditionen kommer att ha öppet från kl 18:00 - 19:00 första måndagen i månaden exkl april.


Fasadmålning:

Vi planerar att måla om fasaden på föreningens bostäder och föreningslokalen under året.

Mvh Styrelsen Frigg

Kontakt: Styrelsen
E-Post: Styrelsen@Frigg277.se
MailPoet