Frigg Logga
Hej prenumerant.
I det här numret:

  • Nyinflyttade
  • Tyrèns på uppdrag av trafikverket

Nyinflyttade:

Vi önskar nyinflyttade på Tuvv 60 Niklas Arkelöw och på Tuvv 102 Novida Aminova och Bakhodir Pulatow hjärtligt välkomna till Tuvvägen.

Sista datum för inlämning av motion:

Sista datum för inlämning av motioner till stämman är 29/2.

Vid flytt:

När/om ni flyttar från föreningen kom ihåg att meddela HSB då så att ni inte får fakturor skickade till er i onödan. Det gör ni på hsb.se.

Beslut om att skjuta upp målning av fasad:

Efter genomgång av budget fattar styrelsen beslut om att skjuta upp målning av träfasad samt panelbyte till 2021.

Avgiften oförändrad:

Med en uppskjutande av fasadrenovering och asfalt på körbana kommer avgifterna att kunna hållas oförändrad under 2020.

Tyréns på uppdrag av Trafikverket

Tyréns konsultfirma på uppdrag av Trafikverket utföra ljudmätningar och undersöka fasadisoleringen på utvalda fastigheter i Frigg.
Två fastigheter närmast Sörmlandsleden är efterfrågade, dvs lägenheter på adresserna Tv 36-90. Några av er kan komma att bli kontaktade av Theodora Bjarkadottir - Tyréns.
MailPoet