Frigg Logga

Styrelsen har blivit kontaktad av företaget Open infra som erbjuder installation av fiber till medlemmarna i Frigg.


Avtal om installation är ett enskilt avtal mellan enskilda boende och leverantören Open Infra.

Vi vill göra det möjligt för medlemmarna som önskar att kunna ansluta sig till ett fibernät. Denna lösning påverkar inte föreningens nuvarande gruppavtal med ComHem där det redan ingår visst bredband, TV och Telefoni via avgiften.

Mer om det finns på hemsidan:
Länk till nuvarande bredbandsavtal

Viktiga punkter som skiljer sig från tidigare försök till upphandling av liknande tjänster:

  • Ingen kostnad för föreningen eller medlemmar som inte vill ansluta sig initialt.
    Inget underhållsansvar för föreningen.
  • Styrelsen är delaktig i hur Open Infra transporterar fiberkabel på gemensam mark.
  • Open Infra tar fram en lösning som styrelsen kan granska och eventuellt korrigera för att hitta den väg som den anser är bäst lämplig på föreningens gemensamma ytor.
  • Full återställning på föreningens platsmark.
  • Företaget lämnar 5 års garanti på alla arbeten.
  • Kabeldragning utförs så varsamt som möjligt via mjukt underlag och endast i undantagsfall på asfalterade delar.
De kommer inte gräva på någon tomt vars fastighet inte väljer att ansluta sig. Då förbereder de med en avlämningspunkt utanför tomtgräns för eventuell framtida anslutning. Dock kan priset vara ett annat om man inte väljer anslutning i samband med byggnation.

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Måndag den 13/7, 14-15, 16-17, 18-19 kommer Open Infra att sätta upp ett informationstält i vid föreningslokalen vid vändplanen så att alla kan komma och ställa frågor och ta del av deras erbjudande.

Informationen som vi hitintills fått har gjort oss intresserade och ni rekommenderas att läsa igenom deras erbjudande och att även komma på informationsmötet, som numera kommer att ske i tält med tanke på rådande information från Folkhälsomyndigheten.

Styrelsen via Micael Ekelund
MailPoet