Frigg Logga
Hej prenumerant.

Komposten

Skärpning! Vad är komposterbart?

Inte plastpåsar, sopsäckar, planteringskärl och definitivt inte kasserade brevlådor!
Träd och buskar skall läggas vid sidan av komposten eller transporteras till SRV återvinning.

Se bifogad bild på hur vi inte ska hantera våra komposter

På förekommen anledning vill styrelsen informera om att de två komposter vi har i föreningen är till för trädgårdsavfall och inget annat.

Buskar och träd skall ej läggas i tillsammans med övrigt trädgårdsavfall utan vid sidan av kompostbehållarna.

Övrigt skall transporteras vidare till tex SRV återvinningsstation i Jordbro. Föreningen upplåter en släpkärra kostnadsfritt för ändamålet.

Andra alternativ är att komposten tas bort eller att vi får engagera HSB mot ersättning för att städa upp. Detta blev tyvärr ett faktum i veckan som gick.

Blir det ingen bättring avskaffar vi komposterna - om inte Haninge kommun tvingar oss att ta bort dem pga sanitär olägenhet etc.

Styrelsen

Kompost_1
Kompost_2
Kompost_3
Redaktör: Micael Ekelund
MailPoet