Frigg Logga
Hej [subscriber:firstname | default:prenumerant].

Lås på sopbehållare

From nu krävs B-nyckel för att öppna luckorna på sopbehållarna.
Detta gäller både för hushållssopor och matavfall.

Skälet är att styrelsen noterat att vår sophantering utnyttjas av andra än vi som bor på Tuvvägen.

Vi försöker att informera om förändringar av denna art i god tid men tyvärr har vår motpart inte informerat styrelsen om tidpunkt för installation. Därför kommer det här som en överraskning för oss alla.

Redaktör: Micael Ekelund
MailPoet