Frigg Logga
Hej [subscriber:firstname | default:prenumerant].

Motioner

Tillsammans med kallelsen bifogades endast ett sammandrag och styrelsens yrkande på inkomna motioner.

Om du följer länken (till Google Drive) nedan kan du läsa motionernas originaltext:

https://drive.google.com/open?id=1BhRyTBfC9yIXixlK-HeaFPjgyPFQYn-f

Redaktör: Micael Ekelund
MailPoet